Vad är en traktorförsäkring?

De flesta har säkert redan koll på att man måste trafikförsäkra sin bil enligt lagen. Men vad många kanske inte vet är att detta även gäller andra motorfordon så som traktorer och även epatraktorer.

Precis som hos en vanlig bilförsäkring så finns det flera olika alternativ att välja bland när du försäkrar din traktor. Utöver trafikförsäkringen själv så kan du också köpa till olika tillägg och försäkringar för att skydda dig från bland annat stöld, olika olyckor, brand, osv. Precis som andra försäkringar så kan priset variera ganska rejält beroende på dina behov men också från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Du kan läsa mer om ämnet här.

Räcker det med en trafikförsäkring?

Det är en svår fråga att svara på då dina behov kan skilja sig ganska rejält från någon annans behov. Med andra ord så är detta en fråga som endast du själv kan svara på.

Vilka behov du har beror till stor del på vad för typ av traktor du har och hur gammal den är, men även hur mycket den är värd och hur mycket du använder den. Det finns många som är nöjda med bara en trafikförsäkring, men det finns också många andra som vill ha ett mer heltäckande skydd och därför väljer att skaffa antingen en hel eller halvförsäkring till sin traktor. Medan en trafikförsäkring som sagt är ett krav enligt lag så finns det inget krav på ytterligare försäkringar utöver det.

Vad kan jag få ersättning för i min försäkring?

Detta beror igen på vad för slags försäkring som du har valt att skaffa för din traktor. Detta kan också skilja sig ganska rejält från försäkring till försäkring och beror också på om du har olika tillägg.

Om du väljer att bara trafikförsäkra din traktor så är du skyddad för personskador, oavsett om det är på dig själv, på andra trafikanter eller på passagerare. Eventuella skador på själva traktorn eller liknande täcks däremot inte. Så om du vill se till att även din traktor täcks av din försäkring så lönar det sig att titta lite närmare på en hel eller halvförsäkring.

Hur mycket kostar en försäkring till en traktor?

Precis som hos andra försäkringar så kan priset skilja sig ganska rejält beroende på flertalet olika faktorer. Dels beror det på vad du har för egna behov och krav på din försäkring, men också på vart du tecknar din försäkring. Priset på en och samma försäkring kan skilja sig ganska stort från bolag till bolag så det lönar sig att shoppa runt lite innan du bestämmer dig.

Som regel så kan du räkna med att priset är ungefär detsamma som för en vanlig bilförsäkring dock.

Kan jag trimma min traktor?

Enligt lagen så får en traktor inte gå snabbare än 30 kilometer i timmen. Skulle din traktor vara trimmad eller ostrypt/obegränsad så kommer din försäkring inte att gälla.

Det kan också vara värt att veta att det inte alltid är föraren av fordonet som kommer att hållas ansvarig utan detta ansvar ligger alltid på ägaren av fordonet eller av vårdnadshavaren om ett barn kör ett trimmat fordon, oavsett om det är en moped, traktor eller något annat sags fordon.

Är du i en olycka med ett trimmat fordon så kommer din försäkring alltid att täcka personskada eller skador på annans egendom eller fordon, däremot kommer din trimmade traktor inte att täckas av försäkringen.