Blockkedjetekniken – framtidens teknik?

I och med den ökande efterfrågan på blockchain (blockkedjan) har allt fler förstått potentialen med denna banbrytande teknik. För många är dock blockkedjetekniken fortfarande ett mystiskt eller till och med skrämmande fenomen. Vissa är till och med fortfarande skeptiska till att vi kommer att använda tekniken i framtiden. Oavsett vad man tycker och tänker är blockkedjan revolutionerande och definitivt på framfart. Så man kan lika gärna sätta sig in i tekniken nu.

Blockkedjetekniken är konceptet eller protokollet bakom blockkedjan. Tekniken gör att kryptovalutor (alltså digitala valutor säkrade med kryptografi) som Bitcoin fungerar på samma sätt som internet möjliggör e-post. Läs mer om Bitcoin här.

Blockkedjan är en oföränderlig distribuerad digital huvudbok med många användningsområden utöver kryptovalutor. Att blockkedjan är oföränderlig betyder att en transaktion eller fil som registrerats inte går att ändra. Distribuerad digital huvudbok betyder att blockkedjan registrerar transaktioner och data som lagras på flera ställen i ett datornätverk.

Så fungerar den banbrytande tekniken

Varje transaktion registreras som ett “block” av data (information). Dessa transaktioner visar rörelsen av en tillgång som antingen kan vara materiell eller immateriell. Datablocket kan registrera den information som önskas, som vem, vad, när, var och hur mycket.

Varje block är kopplat till föregående och efterföljande block. Dessa block bildar i sin tur en “kedja” när en tillgång flyttas från plats till plats eller när äganderätten byts ut. Blocken bekräftar den exakta tidpunkten och sekvensen för transaktionen, och blocken är säkert sammankopplade för att förhindra att något block ändras eller att ett block placeras mellan två befintliga block.

Transaktioner lagras tillsammans i en oföränderlig kedja: en blockkedja (blockchain). Varje ytterligare block stärker verifieringen av det föregående blocket och därmed hela blockkedjan. Detta gör blockkedjan oförstörbar, vilket gör att man inte kan manipulera den. Därmed byggs en transaktionsbok som man kan lita på.

Fördelar med blockchain

Det finns ett flertal fördelar med den revolutionerande blockkedjetekniken och allt eftersom tekniken hela tiden förbättras förväntas även fördelarna öka.

I en blockkedja kan alla som är delaktiga i nätverket vara säkra på att de får korrekta och aktuella uppgifter och att alla blockkedjeposter endast delas med nätverksdeltagare som man specifikt gett tillgång till. Något som i sin tur leder till större förtroende för de som använder sig av blockkedjan. Dessutom krävs konsensus om respektive datablocks legitimitet, och alla validerade transaktioner är oföränderliga, något som ökar säkerheten. Vidare ökar blockkedjan transaktioners effektivitet eftersom så kallade smarta kontrakt lagras i blockkedjan och utförs automatiskt.