Den drönare som används i modern bemärkelse är det nog få som har missat. Idag går de att beställa på internet och handla i butik, med prisklasser från lågt till högt. Men drönarens historia sträcker sig allt längre tillbaka än vad det flesta tror, i alla fall dess koncept. Det är först på senare år som en majoritet har kommit att ställa sig otroligt kritiska till uppfinningen, huvudsakligen baserad på dess civila tillgång. Militära styrkor hotas och staten ställer sig alltmer kritisk till den fria tillgången. Men när och hur ska vi kunna kontrollera detta växande problem? Och framförallt, borde vi?

drone

Svävande historik

Förarlösa flygande farkoster, så lyder den generella definitionen av en drönare. I och med denna breda benämning sträcker sig dess historia långt bak i tiden, förmodligen längre än vad de flesta tech-nördar kan tänka sig. Men definitionen under drönarens tidiga år är dock inte speciellt överensstämmande med den nutida. Redan under mitten av 1800-talet använde sig Österrike av obemannade luftballonger för att bomba Venedig under det italienska frihetskriget. Samma idé användes även några decennier senare, under det amerikanska inbördeskriget.

Så nog kan vi konstatera att obemannade, flygande föremål har existerat sedan långt tillbaka. Men den definition som vi i samtid använder kring begreppet drönare är inte speciellt gammal. Man skulle kunna konstatera att genombrottet kom i samband med att amerikansk CIA bombade Afghanistan 2002. Sedan denna händelse exploderade operationsformen inom statliga sammanhang och drönaren kom att bli försvarets bästa vän.

Kort efter detta kom genombrottet för drönare på den civila marknaden där populariteten bara växte sig allt större och större. Idag är ett av de ledande återförsäljarna av drönare storföretaget DJI. De tillhandahåller drönare med inbyggda kameror till civila kunder inom ett brett spektrum av prisklasser. Deras drönare har sålt tusentals exemplar och bland annat fått extra mycket rampljus på YouTube.

Stigande komplikationer

Ja, drönarens succé har historia, både på det civila och allmänna planet. Men, har denna popularitet enbart kommit att gynna sina verksamhetsområden? Dessvärre är svaret på denna fråga nej. Debatten kring krav på licens och tillstånd vid användning av drönare har blivit allt hetare med åren, speciellt med tanke på teknikens utveckling. Rapporterna kring besväret som dessa obemannade, digitala farkoster har orsakat blir allt fler och fler. De tänjer på gränserna kring övervakning, civil integritet och terroristverksamhet. Detta har gjort konceptet i sig otroligt problematiskt med tanke på att i princip vem som helst kan köpa en drönare.

Idag finns det regler och lagar kring civilt användande av drönare. Exempelvis är det helt och hållet förbjudet inom vissa områden i Kalifornien, USA. Det är även helt och hållet förbjudet att flyga drönare i närheten av flygplatser, då det anses som ett hot och kan störa flygtrafiken. Inom svenska gränser är det tillåtet att äga och flyga drönare, MEN – inom de restriktioner och bestämmelser som står på Transportstyrelsens hemsida. De grundläggande kriterierna för att flyga drönare i Sverige som civilperson är:

  • Flyg inom synhåll:  Man får inte flyga sin drönare på en höjd över 120 meter och du måste alltid kunna se din drönare. Detta innebär alltså inte att kunna se din drönare via en kamera, mobiltelefon, surfplatta eller annan elektronisk utrustning. Du måste kunna se den med dina egna ögon i realtid.
  • Håll minutiös koll på flygplatsernas kontrollzoner: Du är även skyldig att hålla dig borta från flygplatser och dess förbjudna zoner med din drönare – med marginal! För att hålla koll på detta kan ta du titta på en karta som finns att se på Luftfartverkets hemsida.
  • Håll avstånd från människor och djur – Visa hänsyn: Ja, detta kriterium kanske låter lite flytande till definitionen. Men här gäller det helt enkelt att gå på känsla. Att manövrera ett flygande objekt på allmänna ytor och områden kräver att flygaren visar respekt. Se till att du inte stör människor eller djurliv och resonera tillmötesgående med personer som har åsikter kring ditt flygande. Ha även i åtanke att böter kan upprättas om regler inte följs och klagomål från allmänheten framförs till polis eller annan myndighet.
  • Fotografering med din drönare: Detta är kanske en av de viktigaste reglerna kring drönare inom den civila sektorn. Enligt kameraövervakningslagen krävs det tillstånd för att flyga drönare med kameror. Många tänker inte på detta när de köper sin drönare men det är faktiskt olagligt att filma på allmänna ytor.

Dessa är några av de grundläggande regler och bestämmelser som förekommer kring privat och civilt bruk av drönare men vi kan definitivt konstatera att myntet till denna debatt har två sidor. Intresset stiger kring framtida åtgärder som eventuellt måste upprättas om problem och komplikationer fortsätter att uppstå. Terrorverksamhet och attentatspolitik står ofta i centrum inom diskussionerna kring lagar och regler, vilket man kan förstå. Men det är även lätt att förtrollas av teknikens utsträckning utan att tänka på konsekvenser.

drone 2